Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh Buôn Hồ
Địa chỉ: 33 Trần Hưng Đạo, Thị xã Buôn Hồ, DakLak
Điện thoại: 05003.571530 – Fax: 05003.571531